završni rad
TRŽIŠTE NOVCA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Maja Lubina (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Agroekonomiku
Podaci o radu
NaslovTRŽIŠTE NOVCA U REPUBLICI HRVATSKOJ
AutorMaja Lubina
Voditelj/MentorIgor Kralik (mentor)
Sažetak rada
: Predmet istraživanja ovog završnog rada bilo je analizirati i utvrditi financijska tržišta u Republici Hrvatskoj s naglaskom na tržište novca i dionica. U središtu financijskog sustava nalaze se financijska tržišta te ona određuju količinu raspoloživih zajmova, privlače štednju te uz ponudu i potražnju određuju kamatnu stopu i cijene vrijednosnih papira. Razvijenost na kojem su financijska tržišta i institucije u Republici Hrvatskoj u skladu su s njezinim stupnjem gospodarskog razvoja. Razvijeni bankarski sustav koji je dominira u hrvatskom financijskom sustavu, ostalo je nerazvijeno tržište novca, tržište kapitala i ostale financijske institucije. Najvažnija podjela tržišta je ona na tržište novca i tržište kapitala koja se temelje na ročnosti instrumenata s kojima se na njima trguje. Tržište novca je kanal za zamjenu nenovčane financijske imovine za novac. Dionice su vlasnički interes u određenom dioničkom društvu koje vlasniku daju brojna važna prava, ali i određene rizike. Razlikujemo obične ili redovne dionice te povlaštene ili prioritetne dionice. Organizirana tržišta vrijednosnih papira nazivamo burzama gdje ona predstavlja jednu cjelinu. Zagrebačka burza je centar za kupnju ili prodaju vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj. Već 25 godina Zagrebačka burza predvodi trendove u razvoju regionalnog tržišta kapitala, omogućujući transparentnu, sigurnu, učinkovitu i održivu trgovinu vrijednosnicama te održavajući najveću razinu kvalitete usluga tržišta kapitala kako bi se zadovoljile potrebe dioničara, ulagača, izdavatelja, članova i svih zainteresiranih strana.
Ključne riječifinancijska tržišta tržište novca dionice Zagrebačka burza
Naslov na drugom jeziku (engleski)MONEY MARKET IN REPUBLIC OF CROATIA
Povjerenstvo za obranuRužica Lončarić (predsjednik povjerenstva)
Jelena Kristić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Ustrojstvena jedinica niže razineZavod za Agroekonomiku
MjestoOsijek
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOTEHNIČKE ZNANOSTI
Poljoprivreda (agronomija)
Ekonomika
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjpreddiplomski
Naziv studijskog programaPoljoprivreda; smjerovi: Agroekonomika, Bilinogojstvo, Mehanizacija, Zootehnika, Hortikultura
SmjerAgroekonomika
Akademski / stručni nazivsveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka agronomije
Kratica akademskog / stručnog nazivauniv. bacc. ing. agr.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-23
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The subject of this final work was to analyze and determine the financial markets in Croatia, with an emphasis on money market and stock. At the heart of the financial system are the financial markets and it determines the amount of available loans, attracting savings and with the supply and demand determine the interest rate and the price of securities. The development to which financial markets and institutions in the Republic of Croatia in accordance with its level of economic development. Developed banking system is dominated by the Croatian financial system has remained underdeveloped money market, capital market and other financial institutions. The most important division of the market is that the money market and capital market, which are based on the maturity of the instruments with which they are traded on. The money market is a channel for the exchange of non-cash financial assets for money. Shares have an ownership interest in certain joint stock company that give the holder the number of important rights, but also some risks. We distinguish between regular or ordinary shares and preference or priority shares. Organized securities market called stock exchanges where it is a single entity. Zagreb Stock Exchange is a center for the purchase or sale of securities in the Republic of Croatia. For 25 years Zagreb Stock Exchange setting trends in the development of regional capital markets, allowing transparent, secure, efficient and sustainable trade in securities and maintaining the highest quality of services to the capital market to meet the needs of shareholders, investors, issuers, members and all interested parties.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)financial markets money market stocks Zagreb Stock Exchange
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Napomenazavršni rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:727817
PohranioJosipa Vrbanić