završni rad
ALELOPATSKI UTJECAJ VRSTE Aloe vera (L.) Burm. f. NA KOROVE

Magdalena Visković (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Zaštitu bilja