završni rad
PASMINSKA OBILJEŢJA I KARAKTERISTIKE UZGOJA PASA PASMINE ŠKOTSKI OVČAR

Ana Terke (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Stočarstvo