završni rad
TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE MLIJEKA NA FARMI HANA – ŠIPOVAC d.o.o., NAŠICE

Danijel Pavlović (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Specijalnu zootehniku