diplomski rad
Marketing mix funkcionalnih proizvoda

Matea Šimić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Agroekonomiku
Podaci o radu
NaslovMarketing mix funkcionalnih proizvoda
AutorMatea Šimić
Voditelj/MentorIgor Kralik (mentor)
Sažetak rada
Marketing mix funkcionalnih proizvoda poĉeo se obraĊivati tako da se prvo objasnio pojam marketinga. Marketing se moţe definirati kao znanstvena disciplina ĉiji je cilj prodaja proizvoda, zadovoljenje potreba i ţelja potrošaĉa te ostvarenje profita, što postiţe povezivanjem proizvoĊaĉa i potrošaĉa. Drugim rijeĉima, putem marketinga proizvoĊaĉi komuniciraju s ciljanom skupinom potrošaĉa. Funkcionalni proizvodi sadrţe razliĉite antioksidanse, minerale, vitamine, masne kiseline itd. te poboljšavaju zdravlje njihovih potrošaĉa. U radu se detaljno analizirao marketing mix funkcionalnih proizvoda koji obuhvaća proizvod, cijenu, promociju, distribuciju, ljude, proizvodni proces i fiziĉke dokaze. Kako bi se uvidjelo koliko potrošaĉi konzumiraju i kupuju funkcionalne proizvode napravilo se i anketno istraţivanje i to na uzorku od 114 ispitanika. Anketa se provela na podruĉju Osjeĉko-baranjske ţupanije, ona je u potpunosti anonimna, a u njoj su sudjelovali i muškarci i ţene.
Ključne riječimarketing proizvod cijena promocija distribucija funkcionalni proizvodi
Naslov na drugom jeziku (engleski)Marketing mix of functional products
Povjerenstvo za obranuRužica Lončarić (predsjednik povjerenstva)
Zlata Kralik (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Ustrojstvena jedinica niže razineZavod za Agroekonomiku
MjestoOsijek
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOTEHNIČKE ZNANOSTI
Poljoprivreda (agronomija)
Ekonomika
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaAgroekonomika
Akademski / stručni nazivmagista/ magistra inženjer/inženjerka agroekonomika
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. ing. agr.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-30
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Marketing mix of functional products began to be processed by explaining the concept of marketing. Marketing can be defined as a scientific discipline whose goal is to sell products, meeting the consumers needs and desires and making a profit, which can be achieved communication between producers and consumers. In other words, through marketing, manufacturers communicate with a targeted group of consumers. Functional products contain a variety of antioxidants, minerals, vitamins, fatty acids, etc., and improve the health of their consumers. This thesis analyzed in detail the marketing mix of functional products that includes product, price, promotion, distribution, human resources, manufacturing process and physical evidence. To determine how consumers consume and buy functional products the author made the survey on the sample of 114 respondents. The survey was conducted in Osijek-Baranja County, it is completely anonymous, and it was attended by both, men and women.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)marketing product price promotion distribution functional products
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Napomenadiplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:621985
PohranioLjiljana Vučković Vizentaner