diplomski rad
Alelopatski utjecaj korovne vrste divlji sirak (Sorghum halepense (L.) Pers.) na salatu

Ivana Šebetić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Zaštitu bilja