diplomski rad
Utjecaj gnojidbe i obrade tla na zarazu zrna pšenice Fusarium vrstama

Martina Živković (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Zaštitu bilja