diplomski rad
PROIZVODNJA KRMIVA ZA SVINJE NA OPG-U MARIO LUČIĆ IZ GUNDINACA

Mario Lučić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Bilinogojstvo
Podaci o radu
NaslovPROIZVODNJA KRMIVA ZA SVINJE NA OPG-U MARIO LUČIĆ IZ GUNDINACA
AutorMario Lučić
Voditelj/MentorRanko Gantner (mentor)
Sažetak rada
Cilj istraživanja bio je prikazati ustanovljeni (etablirani) sustav proizvodnje krmiva za hranidbu svinja na OPG-u Mario Lučić iz Gundinaca, dati kritički osvrt i prijedloge poboljšanja u službi hranidbe svinja. Podaci su dobiveni terenskim istraživanjem, rezultati metodama analize i sinteze, a zaključci metodama indukcije i dedukcije. OPG „MARIO LUČIĆ“ smješteno je na jugo-istočnom dijelu Brodsko-posavske županije, u naselju Gundinci općine Gundinci, a glavne su im djelatnosti ratarstvo i stočarstvo, a u tome posebno proizvodnja šećerne repe, pšenice, ječma, kukuruza i soje te proizvodnja prasadi za daljnji tov svinja, sve te aktivnosti su predmet istraživanja ovoga završnog rada. Pored potrebnih praćenja i analize primijenjenog načina i tehnike proizvodnje, rad daje odgovore na cjelokupnu tehnologiju ratarske i stočarske proizvodnje. Ističe se potreba analize tla na hraniva prije zasnivanja usjeva, potreba dobre i cjelokupne gnojidbe, važnost dobre i kvalitetne hranidbe, potreba poboljšanja sustava navodnjavanja te potreba za okrupnjavanjem poljoprivrednog zemljišta. Istraživanjem je utvrđeno da OPG Mario Lučić iz Gundinaca raspolaže resursima za proizvodnju krmiva u većoj mjeri od potrebitih za zadovoljavanje hranidbenih potreba vlastite svinjogojske farme. Više od polovice proizvedenih krmiva se prodaje van OPG-a, tj. manje od polovice se koristi za hranidbu svinja.
Ključne riječiproizvodnja krmiva svinjogojstvo hranidba
Naslov na drugom jeziku (engleski)PRODUCTION OF FEED FOR PIGS ON OPG IN MARIO LUČIĆ FROM GUNDINCI
Povjerenstvo za obranuMirta Rastija (predsjednik povjerenstva)
Vladimir Margeta (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Ustrojstvena jedinica niže razineZavod za Bilinogojstvo
MjestoOsijek
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOTEHNIČKE ZNANOSTI
Poljoprivreda (agronomija)
Hranidba životinja
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaBilinogojstvo; smjerovi: Biljna proizvodnja, Ishrana bilja i tloznanstvo, Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo, Zaštita bilja
SmjerBiljna proizvodnja
Akademski / stručni nazivmagistar/ magistra inženjer/inženjerka bilinogojstva
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. ing. agr.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-28
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The aim of this study was to demonstrate the established (established) system of production of forage for feeding pigs on the family farm in Mario Lucic from Gundinci, give a critical review and suggestions to improve the service of feeding pigs. Data were obtained through field research, the results of the methods of analysis and synthesis, and the conclusions of the methods of induction and deduction.OPG "MARIO LUČIĆ" is located on the south-eastern part of the Brod-Posavina County, in the village Gundinci municipality Gundinci, and their main activities agriculture and cattle raising, and in this particular production of sugar beet, wheat, barley, corn and soybeans and the production of piglets further fattening pigs, all these activities are subject of this final work. In addition to the necessary follow-up and analysis of the applied method and techniques of production, work provides answers to the entire technology of crop and livestock production. The need analysis of soil nutrients on before establishing the crop, needs good and overall fertilization, the importance of good nutrition and quality, the need to improve the irrigation system and the need for land consolidation. The survey found that OPG Mario Lucic from Gundinci has the resources to produce feed material to a greater extent than may be necessary to meet the nutritional requirements of their own pig farm. More than half of the forage produced is sold outside the family farm, ie. Less than half is used for feeding pigs.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)forage production pig breeding feeding
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Napomenadiplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:734071
PohranioLjiljana Vučković Vizentaner