diplomski rad
UTJECAJ RANE DEFOLIJACIJE NA NEKE KVANTITATIVNE I KVALITATIVNE PARAMETRE KULTIVARA CABERNET SAUVIGNON (Vitis vinifera L.) U VINOGORJU BARANJA U 2014.GODINI

Karolina Lušo (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Bilinogojstvo