diplomski rad
ODRŽAVANJE I POPRAVAK SREDSTAVA MEHANIZACIJE NA „KAROLINA“ D.O.O. U OSIJEKU

Ante Špoljarić (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Poljoprivrednu tehniku