diplomski rad
Utjecaj spola i udjela mišićnog tkiva na svojstva kakvoće hibridnih svinja

Tamara Dumančić (2013)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Zavod za Specijalnu zootehniku