diplomski rad
UTJECAJ ZAŠTIĆENIH NPN SPOJEVA U KRMNIM SMJESAMA KOD TOVNE JUNADI

Mario Divić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Zavod za Stočarstvo