Bradarić, Ivan: STUPANJ PREŽIVLJAVANJA PRIMARNIH VEGETATIVNIH OSI NAKON ZIMSKE POZEBE U 2012. GODINI NA ČETIRI KULTIVARA VINOVE LOZE (Vitis vinifera L.)

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja